Vacature bestuursleden 2019-2020

 

Hoewel het huidige collegejaar wellicht nog wel even lijkt te duren, komt het nieuwe collegejaar toch steeds dichterbij. Dit betekent dat SV Salio op zoek is naar drie talenten die de vereniging volgend studiejaar gaan besturen.
Een bestuursfunctie binnen SV Salio is parttime en duurt een jaar. Als bestuurder van SV Salio krijg je de mogelijkheid om bestuurservaring op te doen naast je studie, verantwoordelijkheid te nemen in een professionele context en contacten met mensen uit de praktijk te leggen. Dit alles krijgt vorm binnen onze gezellige en hechte studievereniging voor Saxion Top Talent. Uiteraard staat er een bestuursvergoeding voor al het harde werk tegenover. Het bestuur kent de volgende minimaal drie posities:

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van SV Salio. Je vertegenwoordigt de vereniging zowel intern als extern. Je bent (samen met de andere bestuursleden) verantwoordelijk voor het uitzetten en uitdragen van de grote lijnen waarlangs SV Salio zich zal ontwikkelen. Daarnaast creëer en onderhoud je een sfeer waarbinnen leden van het bestuur en de commissies van SV Salio optimaal kunnen functioneren. Concrete taken zijn het onderhouden van contacten met de Saxion Top Talent en andere studieverenigingen, het voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en het houden van een overzicht over de activiteiten van SV Salio. 

Secretaris
De secretaris is het aanspreekpunt binnen de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van alle correspondentie, voor de promotie van SV Salio en voor de sociale activiteiten. Concrete taken zijn onder andere het bijhouden van het ledenbestand, het versturen van de ledenmails, het versturen van uitnodigingen voor nieuwe leden, het notuleren bij vergaderingen en het bijhouden van de aanmeldingen voor alle activiteiten. 

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de vereniging. Concrete taken zijn het opstellen en bijhouden van de begroting, het verrichten van betalingen en het beheren van de financiële administratie van de vereniging. 

Wil jij volgend jaar onderdeel uitmaken van het bestuur van SV Salio? Stuur dan uiterlijk 1 mei 2019 een e-mail met motivatiebrief en cv naar info@svsalio.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie bestuur SV Salio’. Wij vragen je om aan te geven naar welke functies jouw voorkeur uitgaat (eerste en tweede keus). Je kan ook zelf een bestuur samenstellen. Zorg er dan voor dat je de sollicitatie met alle bestuursleden (minimaal drie) tegelijk stuurt. Mocht je vragen hebben, aarzel niet om deze naar info@svsalio.nl te sturen.

We zien je aanmelding met veel belangstelling tegemoet!