SV Salio gaat verder als activiteitencommissie onder de vlag van Saxion Top Talent.

 

De algemene ledenvergadering van SV Salio heeft besloten dat per 14 juni 2019 de vereniging is opgeheven. 

Salio gaat verder als activiteitencommissie die opereert onder de vlag van Saxion Top Talent. Het laatste bestuur draagt er zorg voor dat de website en social media worden overgedragen aan de nieuw te vormen commissie. 

Het originele doel van SV Salio was het behartigen van belangen van studenten die een Honours-programma of een excellentietraject volgen aan Saxion. Het bestuur heeft er veel vertrouwen in dat Salio als activiteitencommissie het oorspronkelijke doel beter kan bewerkstelligen onder de vlag van Saxion dan in de vorm van vereniging.

Wij willen, als laatste bestuur, graag al onze leden bedanken voor de gezellige tijd en wensen de nieuwe commissie enorm veel succes.